Sofa DRAZOR

Sofa DRAZOR

Sofa DRAZOR se može koristiti i za spavanje i za sedenje.

Pravi se u zavisnosti od položaja naslona kao “leva” ili “desna”.

Može se dodati dušek u fioci koja se izvlači i tako koristi i kao pomoćni ležaj.

Compare
In stock - ,